Rezidenţă Simona Ciotlăuș și Laura Sandu

De mai bine de zece ani, tema inegalităților economice este tot mai des abordată în spațiul nostru discursiv local, cultural și informațional, artistic și mediatic.Ne propunem ca pe parcursul celor zece întâlniri ale atelierului nostru să discutăm despre reprezentările contemporane ale sărăciei în artă și în presă, ca părți constitutive ale acelorași discursuri dominante despre inegalitate, manifestată specific în arii ale vieții sociale precum locuirea, educația, accesul la sănătate, migrația muncii și altele.” – Laura Sandu și Simona Ciotlăuș.

În cadrul atelierului Reprezentări ale sărăciei în artă și mass-media, participanții se vor familiariza cu metoda analizei de discurs, examinând articole, reportaje, fotografii, filme documentare sau spectacole recente care se concentrează pe tematica sărăciei. Pornind de la acestea, participanții vor avea ocazia de a-și prezenta perspectivele critice prin exerciții de scriere de articole. Materialele rezultate au posibilitatea de a fi publicate pe site-ul Gazetei de Artă Politică – artapolitica.ro.


Simona Ciotlăuș este doctor în Sociologia și Antropologia Cunoașterii, implicată pe parcursul timpului în mișcări locale și naționale pentru dreptate locativă precum Căși Sociale ACUM și Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire. Sensibilă față de dimensiunea politică a educației, Simona lucrează des cu tineri și adolescenți. În prezent, predă științe sociale în două școli.

Laura Sandu este publicistă, membră a redacției Gazetei de Artă Politică, doctorandă în studii culturale cu o teză despre reprezentările de gen în artă. Lucrează în proiecte ce propun perspective intersecționale în arte și educație.